Pressrelease

February 14, 2014 - News story
Scandinavian CRO förbereder sig nu för en internationell expansion som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft och öka sin tillväxt. En satsning från Tillväxtverket på 250 000 kronor och ett internationaliseringsprogram i Uppsala Innovation Centres regi kommer därför mycket lägligt.

Read more: /upload/files/Pressmeddelande%2020140202_Eng.pdf

« Back