CRO bolagens roll i utvecklingen av nya läkemedel och medicintekniska produkter

De så kallade CRO-bolagen (Contract Research Organization) är den typ av företag som utför de kliniska studier som läkemedels- och medtechföretagen behöver göra för att få sina produkter godkända av myndigheterna. Scandinavian CRO har gjort det till sin specialitet och genomför allt från studier på friska frivilliga till de senare kliniska faserna, som är grunden till ett slutligt godkännande.

Recovering Little Child Lying in the Hospital Bed Sleeping, Mother Holds Her Hand Comforting. Focus on the Hands. Emotional Family Moment.

Både nationella och globala läkemedelsföretag vill förlägga hela eller delar av sina kliniska studier i Sverige. Några av anledningarna till detta är att Sverige har en erkänt hög kvalitét på sjukvården. Vi har dessutom en lång tradition samt en bra infrastruktur för forskning där god samverkan mellan industri, akademi och sjukvård är en av förutsättningar för lyckade projekt.

Enligt de krav som finns, måste studiens sponsor säkerställa att de kliniska studierna utförs enligt uppsatta regelverk och krav. Många små till medelstora läkemedels- och medtechföretag har inte resurser eller tillräcklig kunskap för att själva genomföra projekten. Merparten av de kliniska studier som genomförs idag drivs via CRO bolagen.

-CRO bolagen utgör en viktig brygga mellan industri, akademi och klinik och på Scandinavian CRO ser vi ett ökat behov av våra tjänster vilket gör att verksamheten fortsätter att växa, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa, VD och grundare av Scandinavian CRO.

-Den rådande situation som världen befinner sig i just nu har gjort att kliniska studier ställts i strålkastarljuset mer än någonsin och allmänhetens intresse är stort. Scandinavian CRO är just nu involverade i flera covid-19 studier och tempot i verksamheten är högt. Vi är ett agilt och snabbfotat företag som tagit fram en modell och arbetssätt som är effektivt och möjliggör snabba beslut och tidsramar. Förutom studier inom covid, är det viktigt att pågående studier inom andra terapiområden fortgår, trots det rådande läget.

För de rekryterande klinikerna kan det vara en utmaning att ha tillräcklig tid och resurser för deltagande i forskningen. Ulrika trycker på att CRO-bolagen har ett viktigt ansvar i att underlätta arbetet och inte lägga onödig administrativ börda på klinikerna.

-Det är viktigt att studien planeras ihop med klinikerna. Vi måste ta reda på vad som fungerar och inte fungerar för klinikerna, det vet klinikpersonalen bäst, de är experter och vet vad som är genomförbart. Säkerheten och skyddet för forskningspersonerna det allra viktigaste och inget man får tumma på. En klinisk studie får aldrig gå ut över vården av patienterna, berättar Ulrika Heldestad, ansvarig för Clinical Operation på Scandinavian CRO.

-Läkemedelsutvecklingen blir allt mer avancerad och kräver mer komplexa studier. Det ställer allt större krav på oss som bolag och kompetensutveckling av våra medarbetare är av yttersta vikt. Vi måste alltid vara på tå och vara uppdaterade på de senaste inom regelverk och guidelines, säger Ulrika. Att bidra till att kunskap och kompetens upprätthålls, när uppdragen läggs över från industri till CRO, är en viktig roll för CRO bolagen och för branschen i stort.

-Klart är att CRO bolagen spelar en ytterst viktig roll i maskineriet för att få fram nya innovationer inom life science. I slutänden handlar det om att få fram nya behandlingsalternativ och göra forskningen tillgänglig för de patienter som behöver den. Detta uppnås genom god samverkan mellan de involverade aktörerna. Här är CRO bolagen är en viktig pusselbit, avslutar Ulrika.

Läs mer om Scandinavian CRO och vår Clinical Services.

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.