Femton framgångsrika år med klinisk utveckling i fokus

På Ångströmlaboratoriet sker dagligen medicinteknisk forskning och innovation men att omsätta idéerna till godkända produkter är en lång väg. På Scandinavian CRO är man experter på att navigera i den snåriga process som krävs för att ta fram medicintekniska produkter. Nu firar företaget femton händelserika år med över 350 projekt och 140 olika kunder.

Scandinavian CRO (SCRO) är en klinisk kontraktsforskningsorganisation som hjälper läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska företag såväl som akademiska forskare att designa och genomföra sin kliniska forskning – från att utföra kliniska prövningar till att utveckla hela kliniska program för att ta fram medicintekniska produkter.

– Medicinteknik är allt från plåster till pacemakers och direkta behandlingsmetoder som behövs inom vården. Ångströmlaboratoriet är en “innovations-hotspot” där det kommer fram många bra idéer som kan leda till medicintekniska produkter, men det krävs omfattande klinisk evidens innan dessa kan nå marknaden, säger Josefin Jakobsson, Medicinteknisk gruppchef på SCRO.

476A0083 small

Josefin Jakobsson, Medicinteknisk gruppchef på SCRO.

Nya riktlinjer kräver expertis

Regelverken för utvecklingen av medicintekniska produkter har uppdaterats de senaste åren. Kraven har skärpts för dokumentation och kontroll över de kliniska studierna samtidigt som etiska riktlinjer ska följas för att garantera att produkterna är säkra att använda av patienter.

– Det tar tid att ta fram medicintekniska produkter och därför krävs en genomtänkt strategi och planering. Vi är experter på både regelverket och på att projektleda och övervaka studierna. Vi sköter allt från ansökningar till läkemedelsverket och etikprövningsnämnden till att hitta kliniker där man kan utföra studierna och har sedan det övergripande ansvaret under studiens gång, säger Josefin Jakobsson.

15 år av medicinsk innovation

Scandinavian CRO grundades i Uppsala för 15 år sedan och har vuxit stadigt, från enmansföretag till gasellföretag till att idag vara ett full-service CRO-bolag som sysselsätter cirka 30 personer. Gemensamt för dem alla är att de brinner för att utveckla innovativa nya läkemedel och medicintekniska produkter.

– Jag är otroligt stolt över det vi har åstadkommit. Att få bidra till så många livsförändrande innovationer är ett verkligt privilegium, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa, grundare och CEO på SCRO.

Ladda ner hela artikeln eller läs hela tidningen.

Lär dig mer om SCRO:s tjänster.

ny476A0190

Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd på SCRO. 

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.