Så blir Sverige en ledande Life Science-nation

Kliniska prövningar är en förutsättning för utveckling av nya produkter och behandlingsmöjligheter för patienter. Klinisk forskning bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling och förbättrade behandlingsresultat. En förutsättning för att lyckas genomföra kliniska studier är en tät samverkan mellan hälso- och sjukvård, företag och universitet. Sverige måste vända den nedåtgående trenden i antalet kliniska prövningar de senaste åren.

Med rätt strategiska satsningar ska antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige öka

I veckan presenterades en ny statlig utredning, ledd av Peter Asplund, med en rad skarpa förslag och konkreta handlingsplaner för hur Sverige ska vara en internationellt ledande Life Science-nation.

-Satsningen för ett ökat nationellt samarbete mellan hälso- och sjukvård, företag och universitet är starkt välkommen, där vi som CRO bolag spelar en viktig roll. Tillsammans kan vi vända trenden och den stora vinnaren av detta är patienter, hälso- och sjukvården och hela samhällets välstånd, säger Ulrika Heldestad, ansvarig för Kliniska Prövningsenheten på Scandinavian CRO.

Läs rapporten

Titta på webbinariet

Läs mer om hur Scandinavian CRO hjälper läkemedels– och medicintekniska företag såväl som akademiska forskare att genomföra kliniska prövningar.

Ulrika Heldestad, ansvarig för Kliniska Prövningsenheten på Scandinavian CRO

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.