SCRO om sin roll i de kliniska studierna

Den rådande situationen som världen befinner sig i har gjort att kliniska studier ställts i strålkastarljuset mer än någonsin – en hel värld väntar på att hitta en lösning. Scandinavian CRO arbetar med att genomföra studier för läkemedels- och medtechbolag och där målet är att få nya produkter godkända hos myndigheterna – en hjärtefråga från start till slutlig produkt.

World immunization week and International HPV awareness day concept. Woman having vaccination for influenza or flu shot or HPV prevention with syringe by nurse or medical officer.

Scandinavian CRO erbjuder uppdragsforskning inom Pharma, Medtech och akademi. De genomför kliniska studier och mäter effekt och säkerheten hos de produkter som utvecklats. Covid-19 pandemin har katalyserat många kliniska studier i Sverige och i övriga världen. Hur många studier inom Covid-19 Scandinavian CRO kommer att genomföra under året återstår att se, men det har av förklarliga skäl varit och är ett väldigt stort intresse i just denna fråga.

– Vi har sett en stor ökning av antalet studier där man vill komma i kontakt med Covid-19 patienter eller använda patientmaterial, säger Ulrika Heldestad, ansvarig för Clinical Operations på Scandinavian CRO. I den här typen av processer är det viktigt att studier planeras noggrant och i gott samarbete med klinikerna, speciellt i resurskrävande tider. Trots tidspressen och en stress att få fram forskningsresultat om covid-19, är säkerheten och skyddet för forskningspersonerna högst prioriterat och inget man får tumma på.

– Det är det absolut viktigaste, en klinisk studie får aldrig gå ut över vården av patienterna, säger Ulrika. Många små till medelstora läkemedels- och medtechföretag har inte resurser eller tillräcklig kunskap för att genomföra sina studier själva. Där kommer Scandinavian CRO in.

– De flesta av våra medarbetare har själva erfarenhet från vården och kan hitta smidiga lösningar som underlättar, vilket är otroligt värdefullt både för bolagen och klinikerna, berättar Ulrika Hammarström Lüllmaa, VD och grundare av Scandinavian CRO.

När det gäller hållbarhet, betyder ordet många saker för oss. Ända sedan starten 2007 har det varit viktigt att bygga en miljö där vår personal trivs, utvecklas och mår bra. Hållbarhet är också något som spelar en vital roll när det kommer till kliniska studier i Sverige, Skandinavien och Europa. Den svenska innovationskraften skapar hela tiden nya bolag som utvecklar läkemedel och medicintekniska produkter. Här finns ständigt ett stort behov av CRO som kan ta sig an såväl små enkla uppdrag som stora komplexa. Nyckeln till framgång är enligt företagets VD en god företagskultur och ett ledarskap som bygger på starka och sunda värderingar.

Läkemedelsutvecklingen blir allt mer avancerad och kräver mer komplexa studier, vilket ställer allt större krav på våra medarbetare. Scandinavian CRO hoppas att det stora allmänintresset för klinisk forskning leder till att fler väljer att utbilda sig och verka inom Life Science området.

– Vår ambition är att fortsätta växa och knyta till oss ännu fler duktiga medarbetare som får vara med och påverka framtidens hälsa och sjukvård, säger Ulrika.

Läs mer om Clinical Services på Scandinavian CRO.
Ladda ner hela artikeln från SvD eller läsa online.

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.