Stort intresse att starta studier inom covid-19

Ulrika Bodén lowres-bw-1

Covid-19 pandemin har katalyserat många kliniska studier i Sverige och i övriga världen. Hur många studier inom Covid-19 som Scandinavian CRO kommer att genomföra under året återstår att se, men det har varit och är ett väldigt stort intresse.

-Vi har sett en stor ökning av antalet studier där man vill komma i kontakt med Covid-19 patienter eller använda patientmaterial, säger Ulrika Heldestad, ansvarig för Clinical Operations på Scandinavian CRO.

Hon fortsätter: – Vår första kliniska studie inom Covid-19 har precis fått godkänt från Etikprövningsmyndighet och Läkemedelsverket och vi börjar snart inkludera patienter i studien.

Sjukhusen vi är i kontakt med för olika studier visar stort intresse för att delta , dock måste en del tacka nej pga pågående konkurrerande studier eller pga resursbrist. -Vi ser dock positivt på att sjukhusen selekterar vilka studier de ska ta sig an. Om man åtar sig att vara studiecenter ska man också ha resurser för att genomföra en klinisk studie.

Det är viktigt att studien planeras ihop med klinikerna, vi måste ta reda på vad som fungerar och inte fungerar i dessa tider, det vet klinikpersonalen bäst, de är experter och vet vad som är genomförbart.

Även om det är bråttom att få fram forskningsresultat om covid-19 så är säkerheten och skyddet för forskningspersonerna det allra viktigaste och inget man får tumma på.

– Absolut, det är det viktigaste, en klinisk studie får aldrig gå ut över vården av patienterna, avrundar Ulrika.

Läs mer om våra clinical services eller kontakta oss.

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.