3 snabba frågor om biobank

Test tubes for blood. Medical equipment.

Vad är en biobank?

En biobank är en provsamling som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader (för vård, diagnostik och behandling) eller mer än sex månaderna (för forskningsändamål). Proverna omfattar alla typer av prov som har tagits från människor, t. ex. urin, hår eller blodprov. Dessa provsamlingar kan användas inom vård och forskning för att leda till förbättrad diagnos och behandling.

Vad innebär biobankslagen?

Biobankslagen gör det möjligt att använda prov som tas i hälso- och sjukvård och skyddar provgivarens integritet samt garanterar provernas spårbarhet.

Vilka prov omfattas av biobankslagen?

Alla prov i Sverige utom (1) rutinprov i hälso- och sjukvård som sparas mindre än 2 månader efter analys, (2) prov avsedda för forskning som analyseras inom 6 månader och förstörs omedelbart efter analysen, (3) om provgivaren tar prov utanför hälso- och sjukvården, (4) prov som är avidentifierade, (4) prov som är ett resultat eller produkt, (5) prov tagna utanför Sverige.

Läs mer på Biobank Sverige

Behöver du hjälp med biobanksansökan? Kontakta oss

Get in touch

Required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.